Vorname   Monika
Nachname   Triska
Jahrgang   1987
Triathlon seit   
 
Hobbies 
Highlights 
Zusatzquali- 
fikationen